Protocollen en Beleid

Protocol van Ongewenst Gedrag

Het Protocol van Ongewenst Gedrag is, zoals de naam al onthuld, het protocol wat van kracht gaat wanneer men een melding maakt van ongewenst gedrag. Voor meer informatie over wat ongewenst gedrag is en wat je moet doen in het geval van ongewenst gedrag… Bekijk het protocol.

Privacybeleid

Het privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de AVG-wetgeving. Het beleid geeft inzicht in welke gegevens van jou worden verwerkt en opgeslagen wanneer je in contact komt met Jeugdvereniging De Meulewiekers.

Gedragscode voor Vrijwilligers

Als leiding bij Jeugdvereniging De Meulewiekers, dient men op een bepaalde manier om te gaan met de jeugd. Hierbij zijn een aantal zaken op een rij gezet in de gedragscode die gehandhaafd worden binnen de vereniging.

Aannamebeleid voor Vrijwilligers

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers handhaaft Jeugdvereniging De Meulewiekers een aannamebeleid, om zo iedere nieuwe vrijwilliger gelijkwaardig te behandelen bij de aanname tot vrijwilliger.