Coronabeleid

Vanaf 28 november 2021 tot 14 januari 2022 zijn er weer veel nieuwe maatregelen van kracht. Maar wat betekent dit nu voor de Meulewiekers?

Binnen Jeugdvereniging De Meulewiekers zullen een aantal maatregelen voor de vereniging in het algemeen gaan gelden. Daarnaast zullen we per groep toelichten wat hier de effecten van de maatregelen zijn.

Algemene maatregelen

Algemeen binnen de vereniging gelden de volgende maatregelen:

Basisregels

Binnen de Meulewiekers gelden de basis regels, oftewel:

  • Was regelmatig je handen
  • Nies/hoest in je elleboog
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Zorg voor voldoende frisse lucht
  • Klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent

Afstand (1,5 m)

Iedereen dient zoveel als mogelijk afstand van elkaar te houden.

Mondkapjes

In het clubgebouw moet men bij verplaatsing een mondkapje dragen. Wanneer men zit, mag het mondkapje af.

Toegangsbewijs

De Meulewiekers zal werken met een Testen voor Toegang-beleid, waarbij iedere volwassene een geldige QR-code moet overleggen wanneer die persoon in de bouw blijft.

Jeugdgroepen

Ratjetoe

De jeugdgroep Ratjetoe zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

De groep gaat op dinsdag en vrijdag door op de normale tijd. Wel zal de groep meegaan in de vervroegde kerstvakantie. Dit betekent dus dat de laatste groep op 18 december gedraaid zal worden.

Mondkapje

Leiding moet buiten de crèche bij verplaatsing een mondkapje dragen. Wanneer ze zitten mag deze af. In de crèche hoeft de leiding geen mondkapje te dragen op basis van het Kinderopvang protocol van de overheid.

Daarnaast vragen we de ouders in het clubgebouw bij afzetten van het kind ook een mondkapje te dragen.

Toegangsbewijs

Leiding moet een geldige QR-code kunnen overleggen. Ouders hoeven dit niet, gezien zij puur het kind komen afzetten en dus niet blijven.

Koedeljach

De jeugdgroep de Koedeljach zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

De Koedeljach zal geen groep draaien tot 14 januari 2022. Wel zijn de leiding natuurlijk vrij een online alternatief aan te bieden.

Computergroep

De jeugdgroep de Computergroep zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

De Computergroep zal geen groep draaien tot 14 januari 2022. Wel zijn de leiding natuurlijk vrij een online alternatief aan te bieden.

Volwassengroepen

Beergilde

De Beergilde zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

De Beergilde draait geen groep tot 14 januari 2022. Gelukkig staat het bier al op de fles, dus maakt het niet heel erg uit.

Diashantlappenkoor

Het Diashantlappenkoor zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

Het Diashantlappenkoor zal tot 14 januari 2022 niet meer repeteren op de bouw, omdat de repetities in de avonduren plaatsvinden.

Ringtraining

De Ringtraining zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting groep

De ringtraningen zullen tot 14 januari 2022 niet doorgaan. Veel deelnemers komen bijv. uit Duitsland, wie Nederland nu niet opzoeken.

Overig

Beheer

Het Beheer zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting beheer

Het beheer mag zijn werk op het clubgebouw voortzetten.

Mondkapje

Bij verplaatsing dient men een mondkapje te dragen. Wanneer men zit mag het mondkapje af.

Toegangsbewijs

De leden van het beheer moeten een geldige QR-code kunnen overleggen.

Muziekcollectief

De Muziekcollectief zal met de volgende maatregelen te werk gaan:

Voortzetting band repetities

Bandrepetities die in de middag voor 17.00 uur plaatsvinden mogen doorgaan zoals normaal. De avondrepetities helaas niet. Wel mogen zij uitwijken naar een middagmoment mocht dit de band schikken.

Mondkapje

Bij verplaatsing dient men een mondkapje te dragen zowel binnen als buiten de repetitieruimtes. Tijdens de repetities, als ieder op zijn plek, staat mag het mondkapje af.

Toegangsbewijs

De bandleden moeten een geldige QR-code kunnen overleggen.